TRANG THÔNG TIN NỘI BỘ EVNNPB
Thư Điện Tử
E-Office 3.0
Lịch Tuần
Lịch Xe
Văn Thư
KPIs 4.2
Ban Quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận
Đường Lê Thánh Tông, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
Điện thoại: 0259 6250200 Fax: 0259 3922991 Email: info@npb.evn.vn